Thông báo mời thầu ngày 6/5/2020

06/05/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Yên Đồng Cải tạo nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Gia,... Xây lắp + thiết bị (Số thông báo: 20200464055 - 00.... Chưa thanh toán 06/05/2020
82
2 Kho KT887/Cục Kỹ thuật Binh chủng/Tổng cục Kỹ thuật Mua dụng cụ, trang thiết bị và Mua sắm bảng biển XDCQ,... Gói thầu số 4: Mua sắm bảng biển XDCQ, củng cố phòng... 06/05/2020
82
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Cải tạo, chỉnh trang khu 18ha, cụm KTXH Tân Tiến (bên... Xây lắp (Số thông báo: 20200502118 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 06/05/2020
82

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: