Thông báo mời thầu ngày 27/4/2020

27/04/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Chi cục Thủy sản Vĩnh Phúc Chương trình nuôi cá giống mới năm 2020 Mua con giống phục vụ chương trình nuôi cá giống mới... Chưa thanh toán 27/04/2020
77

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: