Thông báo mời thầu ngày 17/4/2020

17/04/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc Mua sắm thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên... Mua sắm thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ công tác chuyên... Chưa thanh toán 17/04/2020
71
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Đường nối QL2 (vị trí trục trung tâm huyện Vĩnh Tường... Khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán (Số thông báo:... 17/04/2020
71

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: