Thông báo mời thầu ngày 15/4/2020

15/04/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng Trường Mầm non xã Đại Đồng - Huyện Vĩnh Tường; Hạng... Xây dựng + thiết bị (Số thông báo: 20200428445 - 00.... 15/04/2020
69
2 Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc Các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2020 Mua sắm tập trung máy in và máy fax (Số thông báo:... Chưa thanh toán 15/04/2020
69
3 Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc Các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2020 Mua sắm tập trung máy chiếu (Số thông báo: 20200428721... Chưa thanh toán 15/04/2020
69
4 Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc Các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2020 Mua sắm tập trung máy photocopy (Số thông báo:... Chưa thanh toán 15/04/2020
69
5 Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc Các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2020 Mua sắm tập trung tủ tài liệu (Số thông báo:... Chưa thanh toán 15/04/2020
69

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: