Thông báo mời thầu ngày 3/4/2020

03/04/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân phường Hội Hợp Chỉnh trang hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu... Xây lắp (Số thông báo: 20200377065 - 00. Thời điểm... 03/04/2020
61
2 UBND thị trấn Hương Canh Đường giao thông khu đất dịch vụ Miếu Thượng, thị trấn... Xây lắp (Số thông báo: 20200377726 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 03/04/2020
61
3 Ủy ban nhân dân xã Thanh Vân, huyện Tam Dương Đường GTNT thôn Phú Ninh, xã Thanh Vân, huyện Tam... Xây lắp (Số thông báo: 20200400299 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 03/04/2020
61
4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (tại địa điểm mới) Thiết bị và nội thất (Số thông báo: 20200377488 - 00.... 03/04/2020
61
5 Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc Thực hiện triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2020 Chi phí kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP (Số thông báo:... Chưa thanh toán 03/04/2020
61
6 Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc   Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tồn đọng tại các Sở, ban,... Chưa thanh toán 03/04/2020
61
7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp ĐT.305, đoạn từ Quán Tiên đến cầu... Khảo sát, thiết kế BVTC - DT (Số thông báo:... Chưa thanh toán 03/04/2020
61
8 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Cải tạo, nâng cấp và kè đường vào Khu B UBND huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20200377418 - 00. Thời điểm... 03/04/2020
61
9 Ủy ban nhân dân xã Thượng Trưng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thượng Trưng, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20200376854 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 03/04/2020
61
10 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Cải tạo, nâng cấp đường Thiện Kế - Tam Hợp (cũ) đoạn... Xây lắp (Số thông báo: 20200377104 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 03/04/2020
61
11 Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học Số 1 trường Mầm non xã... Xây lắp (Số thông báo: 20200376686 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 03/04/2020
61

Theo: thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: