Thông báo mời thầu ngày 30/3/2020

30/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân thị trấn Tứ Trưng Cải tạo mặt đường, rãnh thoát nước đường giao thông... Xây dựng (Bao gồm HMC) (Số thông báo: 20200367892 -... Chưa thanh toán 30/03/2020
58
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du... Khảo sát bản đồ địa hình và lập QHPKXD tỷ lệ 1/2000... Chưa thanh toán 30/03/2020
58
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Cải tạo, sửa chữa nhà truyền thống huyện Bình Xuyên Xây lắp (Số thông báo: 20200366993 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/03/2020
58
4 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Xây lắp công trình Đường dây 0,4kV sau các TBA Tam Sơn... Xây lắp (Số thông báo: 20200362201 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/03/2020
58
5 Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, mở rộng Trụ sở Trung tâm kỹ thuật rau hoa quả... Xây lắp (Số thông báo: 20200366022 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/03/2020
58
6 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, vật tư thí nghiệm... Mua sắm trang thiết bị (Số thông báo: 20200366554 -... Chưa thanh toán 30/03/2020
58
7 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo cơi nới mở rộng khoa Cơ xương khớp phục hồi... Cải tạo cơi nới mở rộng khoa Cơ xương khớp phục hồi... Chưa thanh toán 30/03/2020
58
8 Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm Nâng cấp, cải tạo đường giao thông các tổ dân phố... Xây lắp (Số thông báo: 20200364987 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 30/03/2020
58

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: