Thông báo mời thầu ngày 27/3/2020

27/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dan dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du... Khảo sát bản đồ địa hình và lập QHPKXD tỷ lệ 1/2000... Chưa thanh toán 27/03/2020
57
2 Ủy ban nhân dân xã Cao Đại Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ... Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 27/03/2020
57
3 UBND xã Hương Sơn Xây mới Nhà điều hành trường Mầm non Hương Sơn, xã... Xây lắp (Số thông báo: 20200361994 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 27/03/2020
57
4 Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp Doanh trại Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp/ Binh chủng... Gói thầu XD-10: Phòng cháy chữa cháy mạng ngoài +... Chưa thanh toán 27/03/2020
57
5 Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp Doanh trại Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp/ Binh chủng... Gói thầu TB-03: Cung cấp, lăp đặt thiết bị nấu bằng... Chưa thanh toán 27/03/2020
57
6 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ -... Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ (Số... Chưa thanh toán 27/03/2020
57
7 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Sửa chữa MBA T1 63MVA -115/38,5/23kV trạm biến áp... Sửa chữa và thay thế vật tư máy biến áp (Số thông báo:... Chưa thanh toán 27/03/2020
57

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: