Thông báo mời thầu ngày 25/3/2020

25/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND xã Đạo Tú Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 01 tầng, sân vườn,... Xây lắp (Số thông báo: 20200358269 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/03/2020
55
2 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ -... Tư vấn thí nghiệm cọc (Số thông báo: 20200358299 - 00.... Chưa thanh toán 25/03/2020
55
3 Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Cải tạo, nâng cấp phố Tạ Hiển Đạo thị trấn Yên Lạc,... Xây dựng (Số thông báo: 20200357839 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/03/2020
55
4 UBND thị trấn Hợp Hòa Hạ tầng đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ tại khu đồng Cổng... Xây lắp (Số thông báo: 20200356827 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/03/2020
55
5 Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh Cải tạo, nạo vét hồ Hội Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam... Xây lắp (Số thông báo: 20200356722 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/03/2020
55
6 UBND xã Bình Dương Nâng cấp, cải tạo hệ thống đường giao thông nông... Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ... Chưa thanh toán 25/03/2020
55
7 Ủy ban nhân dân xã Thanh Vân, huyện Tam Dương Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT ven hồ Đồng Giềng,... Xây lắp (Số thông báo: 20200354881 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 25/03/2020
55

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: