Thông báo mời thầu ngày 23/3/2020

23/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND xã Lãng Công Trường Tiểu học xã Lãng Công, huyện Sông Lô; Hạng mục:... Xây lắp (Số thông báo: 20200344454 - 00. Thời điểm... 23/03/2020
53
2 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Hệ thống điện chiếu sáng và đèn Led trang trí tuyến... Xây lắp (Số thông báo: 20200345567 - 00. Thời điểm... 23/03/2020
53
3 UBND xã Thanh Trù Cải tạo mặt đường GTNT thôn Vị Trù, xã Thanh Trù,... Xây lắp (Số thông báo: 20200346601 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/03/2020
53
4 UBND xã Thanh Trù Đường giao thông trục chính xã Thanh Trù, đoạn từ thôn... Xây lắp (Số thông báo: 20200347230 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 23/03/2020
53

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: