Thông báo mời thầu ngày 20/3/2020

20/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo sân vườn, đường nội bộ, rãnh thoát nước và xây... Xây lắp (Số thông báo: 20200345933 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 20/03/2020
52
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng (dãy nhà C) Trường... Xây lắp Cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng (dãy nhà C)... 20/03/2020
52
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Đảo Cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Hợp... Xây lắp Cải tạo Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu... 20/03/2020
52
4 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Dự toán Sửa chữa MBA T2 TBA 110kV Thiện Kế - tỉnh Vĩnh... Sửa chữa và thay thế vật tư máy biến áp (Số thông báo:... Chưa thanh toán 20/03/2020
52

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: