Thông báo mời thầu ngày 18/3/2020

18/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân thị trấn Tứ Trưng Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Tứ... Xây lắp (Đã bao gồm HM chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 18/03/2020
50
2 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phúc Yên Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp, đồ... Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200336846 - 00. Thời... Chưa thanh toán 18/03/2020
50
3 UBND xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương Trường Tiểu học Hoàng Hoa, xã Hoàng Hoa, huyện Tam... Xây lắp (đã bao gồm hạng mục chung) (Số thông báo:... Chưa thanh toán 18/03/2020
50
4 UBND xã An Tường Cải tạo, sửa chữa UBND xã An Tường - huyện Vĩnh Tường Xây lắp (Số thông báo: 20200334418 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 18/03/2020
50

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: