Thông báo mời thầu ngày 16/3/2020

16/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc UBND huyện Bình Xuyên Thiết kế BVTC-DT (Số thông báo: 20200330627 - 00. Thời... Chưa thanh toán 16/03/2020
48
2 UBND xã Phú Đa Trường THCS Phú Đa, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường; Hạng... Xây lắp (Số thông báo: 20200328692 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 16/03/2020
48
3 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch Trường THCS Đồng Ích, huyện Lập Thạch. Hạng mục: Nhà... Xây lắp (Số thông báo: 20200322883 - 00. Thời điểm... 16/03/2020
48
4 Ủy ban nhân dân xã Vũ Di Khu đất đấu giá QSDĐ và đất giãn dân tại khu đồng Bù... Thi công xây lắp; Hạng mục: San nền, đường giao thông,... Chưa thanh toán 16/03/2020
48
5 Ban QLDA Xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Duy trì hệ thống cây xanh; thu gom, vận chuyển rác... Duy trì hệ thống cây xanh; thu gom, vận chuyển rác... Chưa thanh toán 16/03/2020
48
6 UBND thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, sửa chữa Đường giao thông thị trấn Lập Thạch,... Xây lắp (Số thông báo: 20200321639 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 16/03/2020
48

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: