Thông báo mời thầu ngày 13/3/2020

13/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế Hệ thống điện chiếu sáng xã Thiện Kế. Tuyến 1: Đường... Xây lắp (Số thông báo: 20200327538 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 13/03/2020
47
2 UBND xã Liên Châu Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến từ ngã 3 dịch... Xây lắp (bao gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục... 13/03/2020
47

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: