Thông báo mời thầu ngày 11/3/2020

11/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc Xây dựng trụ sở KBNN Vĩnh Phúc Thang máy (Số thông báo: 20200238980 - 00. Thời điểm... 11/03/2020
45
2 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Mua cơ sở dữ liệu sách điện tử hỗ trợ công tác giảng... Mua cơ sở dữ liệu sách điện tử hỗ trợ công tác giảng... 11/03/2020
45

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: