Thông báo mời thầu ngày 9/3/2020

09/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND xã Ngọc Thanh Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thôn Miếu Gỗ... Xây lắp + hạng mục chung (Số thông báo: 20200313116 -... 09/03/2020
43
2 Chi cục Thú y Vĩnh Phúc Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của... Mua sắm vật tư, dụng cụ phục vụ tiêm phòng (Số thông... Chưa thanh toán 09/03/2020
43
3 Chi cục Thú y Vĩnh Phúc Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của... Mua vắc xin gia súc, gia cầm và hóa chất phun khử... 09/03/2020
43
4 UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, nâng cấp nhà hội trường UBND xã Hướng Đạo,... Xây lắp (Số thông báo: 20200312400 - 00. Thời điểm... 09/03/2020
43
5 Trung tâm Y tế huyện Tam Dương Cải tạo, sửa chữa Nhà truyền nhiễm - Trung tâm Y tế... Xây lắp (Số thông báo: 20200311281 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/03/2020
43
6 Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Trung Nguyên, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20200310497 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 09/03/2020
43

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: