Thông báo mời thầu ngày 6/3/2020

06/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND phường Khai Quang   Xây dựng hệ thống an ninh cho các trường Mầm non, Tiểu... Chưa thanh toán 06/03/2020
42
2 Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh Cải tạo đường GTNT xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương;... Xây lắp (Số thông báo: 20200306311 - 00. Thời điểm... 06/03/2020
42
3 UBND thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại... Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại thị trấn... 06/03/2020
42
4 UBND xã Liên Châu Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến từ... Xây lắp (Bao gồm chi phí xây lắp và chi phí hạng mục... 06/03/2020
42

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: