Thông báo mời thầu ngày 5/3/2020

05/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên Đường kết nối KCN Thăng Long Vĩnh Phúc với KCN Bá... Khảo sát, thiết kế BVTC - dự toán đường giao (Số thông... Chưa thanh toán 05/03/2020
41
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của Bệnh viện Y Dược... Xây lắp (Số thông báo: 20200308165 - 00. Thời điểm... 05/03/2020
41
3 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc   Xây lắp số 02 (Số thông báo: 20200305628 - 00. Thời... 05/03/2020
41
4 Ủy ban nhân dân xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, sửa chữa nhà trụ sở làm việc, sân vườn, cổng,... Xây lắp (Số thông báo: 20200307748 - 00. Thời điểm... 05/03/2020
41
5 UBND xã Hương Sơn Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính thôn Tam... Xây lắp (Số thông báo: 20200307218 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 05/03/2020
41
6 Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo Cải tạo, nâng cấp hồ Dộc Lịch, xã Hướng Đạo, huyện Tam... Xây lắp (Số thông báo: 20200303715 - 00. Thời điểm... 05/03/2020
41

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: