Thông báo mời thầu ngày 3/3/2020

03/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế Cải tạo, nâng cấp sân vườn UBND xã Thiện Kế. Hạng mục:... Xây dựng (Bao gồm HMC) (Số thông báo: 20200254563 -... 03/03/2020
39
2 Ủy ban nhân dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Xây rãnh thoát nước thải các tuyến kết hợp cải tạo mặt... Xây lắp (Số thông báo: 20200301375 - 00. Thời điểm... 03/03/2020
39
3 UBND xã Yên Bình Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng học và các hạng mục phụ trợ... Xây dựng + thiết bị (đã bao gồm hạng mục chung) (Số... 03/03/2020
39

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

 

Các tin đã đưa ngày: