Thông báo mời thầu ngày 2/3/2020

02/03/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà văn hoá thôn Trung xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường Xây lắp + thiết bị (Bao gồm hạng mục chung) (Số thông... 02/03/2020
38
2 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Gói thầu xây lắp công trình: Đường dây 0,4kV sau các... Xây lắp (Số thông báo: 20200261479 - 01. Thời điểm... 02/03/2020
38
3 Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc Mua vật tư dùng trong phẫu thuật mắt, vật liệu thay... Mua vật tư dùng trong phẫu thuật mắt, vật liệu thay... 02/03/2020
38
4 Ủy ban nhân dân xã Văn Tiến Cải tạo, sửa chữa 2 dãy nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học... Xây lắp (Số thông báo: 20200260689 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 02/03/2020
38
5 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Công trình Sửa chữa đường dây 0,4kV sau TBA Xóm Hốp,... Xây lắp (Số thông báo: 20200260644 - 00. Thời điểm... 02/03/2020
38

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: