Thông báo mời thầu ngày 18/2/2020

19/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Cải tạo, sửa chữa đường giao thông đô thị Tam Hồng,... Xây dựng (Số thông báo: 20200229981 - 00. Thời điểm... 18/02/2020
29
2 Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nội thị thị trấn Yên Lạc Xây dựng (Số thông báo: 20200229521 - 00. Thời điểm... 18/02/2020
29
3 Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân Nhà điều hành trường THCS Phú Xuân, huyện Bình Xuyên Gói thầu xây lắp (Số thông báo: 20200229266 - 00. Thời... 18/02/2020
29
4 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, CQT cục bộ lưới... Xây lắp số 4 (Số thông báo: 20200223940 - 00. Thời... Chưa thanh toán 18/02/2020
29
5 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc “Xây dựng xuất tuyến 22kV lộ 472 và 474 trạm 110kV KCN... Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật số 3 (Số thông... Chưa thanh toán 18/02/2020
29
6 Ủy ban nhân dân xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Nhà văn hóa thôn Nam xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường Xây lắp + thiết bị (Bao gồm HM chung) (Số thông báo:... 18/02/2020
29
7 Ủy ban nhân dân xã Trung Nguyên Xây dựng: Nhà lớp học, phòng bộ môn trường THCS Trung... Xây lắp (Số thông báo: 20200227233 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 18/02/2020
29
8 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên Hạ tầng khu TĐC phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên,... Xây lắp + thiết bị (Số thông báo: 20200228676 - 00.... Chưa thanh toán 18/02/2020
29
9 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Dịch vụ báo vệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Dịch vụ bảo vệ (Số thông báo: 20200213261 - 01. Thời... 18/02/2020
29
10 UBND xã Tam Hợp Cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục chính thôn Hàm... Xây lắp (Số thông báo: 20200217740 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 18/02/2020
29
11 UBND phường Xuân Hòa Xây cổng và một số đoạn tường rào, nhà bảo vệ Trụ sở... Xây dựng + hạng mục chung (Số thông báo: 20200225185 -... 18/02/2020
29

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: