Thông báo mời thầu ngày 17/2/2020

18/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND xã Bình Dương Sửa chữa, nâng cấp Hội trường xã Bình Dương, huyện... Xây lắp (Số thông báo: 20200221314 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/02/2020
28
2 UBND xã Bá Hiến Nhà đa năng Trường THCS xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên Xây lắp (Số thông báo: 20200224835 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/02/2020
28
3 Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên Mua vật tư dùng cho máy chay thận HDF onine, vật tư... Mua vật tư dùng cho máy chay thận HDF onine, vật tư... 17/02/2020
28
4 UBND phường Khai Quang Một số tuyến đường giao thông và rãnh thoát nước TDP... Xây lắp (Số thông báo: 20200224617 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/02/2020
28
5 Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Lập Thạch Cải tạo, nâng cấp hồ Sen, xã Hợp Lý, huyện Lập Thạch Xây lắp (Số thông báo: 20200223463 - 00. Thời điểm... 17/02/2020
28
6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường. Tuyến QL2 (Cụm KTXH... Xây lắp (Số thông báo: 20200222431 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 17/02/2020
28

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: