Thông báo mời thầu ngày 14/2/2020

15/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi thị trấn... Giám sát thi công xây lắp (Số thông báo: 20200219654 -... 14/02/2020
27

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: