Thông báo mời thầu ngày 12/2/2020

13/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ứng dụng CNTT tại các cơ quan Đảng tỉnh Vĩnh Phúc,... Xây dựng phần mềm nội bộ và đào tạo chuyển giao công... Chưa thanh toán 12/02/2020
25
2 Ban QLDA xây dựng và phát triển Cụm công nghiệp huyện Yên Lạc Đường nối từ đường Yên Đồng - Nhật Tiến (xã Yên Đồng)... Tư vấn giám sát xây dựng (Số thông báo: 20200215373 -... 12/02/2020
25
3 Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Xuyên Cải tạo sửa chữa nhà ở, kiêm hội trường và sân đường,... Xây lắp (Số thông báo: 20200216295 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 12/02/2020
25

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: