Thông báo mời thầu ngày 10/2/2020

11/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc Xử lý sạt lở đuôi tràn xả lũ hồ Vĩnh Thành tại các vị... Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT (Số thông báo: 20200151368... 10/02/2020
23

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: