Thông báo mời thầu ngày 7/2/2020

08/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Xuyên Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho... Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công... Chưa thanh toán 07/02/2020
22
2 Ủy ban nhân dân xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm thiết bị Trường Tiểu học Định Trung, xã Định... Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20200203559 - 00. Thời... 07/02/2020
22
3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Mua sắm thiết bị y tế cho Khoa Phục hồi chức năng và... Mua sắm thiết bị y tế cho Khoa Phục hồi chức năng và... 07/02/2020
22
4 Ủy ban nhân dân xã Trung Mỹ Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Gia Khau, xã Trung... Xây lắp (Số thông báo: 20200205275 - 00. Thời điểm... Chưa thanh toán 07/02/2020
22

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: