Thông báo mời thầu ngày 6/2/2020

07/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Ủy ban nhân dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng sân vận động xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc Xây lắp (Số thông báo: 20200206256 - 00. Thời điểm... 06/02/2020
21
2 UBND xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Cải tạo, sửa chữa trung tâm văn hóa xã Nguyệt Đức,... Xây lắp (Bao gồm chi phí xây lắp) (Số thông báo:... 06/02/2020
21

Theo: http://thongtindauthau.com.vn

Các tin đã đưa ngày: