Thông báo mời thầu ngày 5/2/2020

06/02/2020

STT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Phú Bình 2, xã Sơn Đông,... Xây lắp + Thiết bị (Số thông báo: 20200203326 - 00.... 05/02/2020
20

Theo: http://thongtindauthau.com.vn/

Các tin đã đưa ngày: