Thông báo mời thầu ngày 4/2/2020

05/02/2020

TT Bên mời thầu Tên dự án Tên gói thầu Thanh toán Ngày/Số báo
1 UBND thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Cải tạo, sửa chữa nhà hội trường, sân vườn và cổng,... Chi phí xây lắp (Số thông báo: 20200201266 - 00. Thời... 04/02/2020
19

Theo: http://thongtindauthau.com.vn/

Các tin đã đưa ngày: