Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường (25/02/2022)

Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Việt- Vĩnh Phúc thông báo triển khai đấu giá quyền sử dụng 12 thửa đất tại xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: