Tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng (27/10/2021)

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm tăng lên 125 triệu đồng thay vì 75 triệu đồng mức cũ.
Các tin đã đưa ngày: