Chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (25/01/2022)

Tiếp tục tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, mới đây, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

Sửa đổi biểu thuế xuất nhập nhẩu, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (29/11/2021)

Nghị định số 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP được ban hành nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước trước ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (29/11/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Trích dẫn không rõ nguồn thông tin thống kê sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng (18/11/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (18/11/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (18/11/2021)

Ngày 09/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Nghị định gồm 05 chương, 37 điều.

Quy định mới về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng công chức, viên chức (18/11/2021)

Ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Các tin đã đưa ngày: