Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021 (02/09/2021)

Từ tháng 9/2021, nhiều chính sách, văn bản mới có liên quan đến người dân như: Người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) có thêm nhiều quyền lợi; Làm sổ đỏ không cần nộp bản sao giấy tờ tùy thân; Mức bồi thường khi cải tạo lại chung cư cũ hay bỏ danh hiệu học sinh tiên tiến ở cấp THCS và THPT....

Các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh (31/08/2021)

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.

Quy định mới hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (30/08/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), trong đó quy định hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Chính phủ thống nhất giảm tiền điện cho 3 nhóm DN khó khăn do COVID-19 (30/08/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như đề xuất của Bộ Công Thương.

Điều chỉnh tỉ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đối với UBND cấp tỉnh (24/08/2021)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (24/08/2021)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg quy định danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và tỉ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sau chuyển đổi.

Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm (24/08/2021)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/9/2021.

Chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng (23/08/2021)

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng, tạo sự đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 - 2025.

Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh (20/08/2021)

HĐND tỉnh khóa XVII ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: