Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021 (02/11/2021)

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ; Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu; Bảo vệ việc làm cho người lao động là người tố cáo … là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2021.

Tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng (27/10/2021)

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm tăng lên 125 triệu đồng thay vì 75 triệu đồng mức cũ.
Các tin đã đưa ngày: