Khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày 13/10 (15/10/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Sau thời gian thí điểm, Bộ GTVT sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo.

Các chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2021 (01/10/2021)

Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, DN nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới, bổ sung nhiều trường hợp học sinh, sinh viên được miễn học phí... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2021.
Các tin đã đưa ngày: