Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7

00:00 23/11/2022

Sáng 23/11, Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và HĐND các huyện, thành phố.

Trước và sau kỳ họp thứ 7, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển UBND tỉnh giải quyết, trả lời 94 kiến nghị của cử tri thuộc các lĩnh vực: Kinh tế ngân sách, văn hóa xã hội và pháp chế. Tính đến ngày 17/11/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện giải quyết, trả lời, cung cấp thông tin đối với 60 kiến nghị, đạt 63%. 32 ý kiến còn lại đang tiếp tục được các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tập trung giải quyết.

Tuy nhiên, qua thực tế thẩm tra của HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, việc giải quyết kiến nghị có nội dung còn chưa kịp thời; việc phân công giải quyết các kiến nghị cử tri còn có nội dung chưa phù hợp, chưa đúng chức năng giải quyết; còn nội dung trả lời chưa rõ ràng, đầy đủ, không đúng trọng tâm cử tri yêu cầu; nhiều ý kiến, kiến nghị chưa được các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm…

Tại buổi giám sát, cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh, các đại biểu cho rằng, tại kỳ họp này, số ý kiến, kiến nghị cử tri tăng rất cao. Để giải quyết các kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, một số ý kiến đề nghị UBND các cấp tiếp tục tập trung quyết liệt chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những nội dung đang tồn tại; những nội dung khó, cần thời gian giải quyết cần thông báo cụ thể để cử tri biết.

Giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm và tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, UBND tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, để giải quyết, khắc phục những tồn tại cũng cần có lộ trình và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đối với những ý kiến, kiến nghị đang còn tồn tại, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp trực tiếp rà soát, nắm bắt, giải quyết kịp thời, tránh để tồn tại kéo dài.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải đề nghị UBND tỉnh cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong việc giải quyết các ý kiến cử tri, bảo đảm nội dung trả lời thẳng thắn, rõ ràng; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri, kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo Thường trực HĐND, không để tình trạng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, bảo đảm công khai, minh bạch để cử tri theo dõi, giám sát.

Đồng chí đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị tại địa phương đại biểu ứng cử.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn