Hội thảo làm rõ tác động của tăng năng suất với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc

20:41 15/10/2021

Sáng ngày 15/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc phối hợp với Viện năng suất Việt Nam tổ chức Hội thảo làm rõ tác động của tăng năng suất với tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Lương Văn Long - TUV, Giám đốc Sở KH&CN, các đồng chí Phó giám đốc Sở, đại diện các phòng và đơn vị trực thuộc Sở; đại diện Viện năng suất Việt Nam.

Năng suất các yếu tố tổng hợp - TFP (Total  Factor Productivity) là chỉ tiêu đo lường năng suất dùng để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn và lao động trong một hoạt động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. TFP phản ánh việc áp dụng tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ để nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, được các quốc gia sử dụng để theo dõi, đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, từ đó đưa ra các giải pháp tăng trưởng kinh tế phù hợp. Nhằm thực hiện các mục tiêu cụ thể ở tỉnh Vĩnh Phúc như:

Tính toán tốc độ tăng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở khung lý luận chung về năng suất và số liệu thống kê giai đoạn 2016-2020.

Phân tích và đánh giá thực trạng năng suất (năng suất lao động, năng suất vốn) trên cơ sở các số liệu thống kê và điều tra doanh nghiệp để có bức tranh tổng tổng thể vể năng suất, từ đó xác định các mục tiêu năng suất gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá được đóng góp của tiến bộ khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế.

Chuyển giao cho cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ độc lập tính toán về TFP và đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cho những năm tiếp theo.

Thu Huyên