Thông báo: Kế hoạch kiểm tra kiến thức đối với cán bộ, công chức Sở KH&CN năm 2022

00:00 01/07/2022