Cơ cấu tổ chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

23:27 10/10/2020

1. Lãnh đạo Chi cục

 - Chi Cục Trưởng: ThS. Tạ Văn Sinh

          Phone: 0211.6535.066  - 0989.539.369

          Email: sinhtv@vinhphuc.gov.vn                                                   

- Phó Chi cục Trưởng: ThS. Nguyễn Văn Dung

          Phone: 0211.3703.985  - 0912.492.075

          Email: dungnv@vinhphuc.gov.vn              

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng  - Tổng hợp:

         Trưởng phòng: ThS. Vũ Ngọc Minh

                   Phone: 0211.2471.235     

          Phó phòng: ThS. Phạm Thị Mai Chinh

                   Phone: 0211.6532.065 - 0902.013.580        

- Phòng Quản lý Đo lường:

         Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Lan Hương

                  Phone: 0912.870.072

        Phó phòng: CN. Đỗ Đinh Thị Thu Hằng

                 Phone: 0211.6290.669 - 0989.732.669