Việt Nam xếp thứ 2 ASEAN về hồ sơ xin cấp bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo

Theo dữ liệu của Mạng lưới Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - Australia (Vietnam - Australia AI), Việt Nam có 372 hồ sơ xin cấp bằng sáng chế về AI, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN.

Việt Nam xếp thứ 2 ASEAN về hồ sơ xin cấp bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo

Theo dữ liệu của Mạng lưới Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam - Australia (Vietnam - Australia AI), Việt Nam có 372 hồ sơ xin cấp bằng sáng chế về AI, đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN.

  • Số lượt truy cập: 20959740
  • Đang online :1096