Đội QLTT số 5-Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt vi phạm chính hành buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu

20/01/2022

Ngày 15/01/2022, Đội QLTT số 5-Cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối bà Nguyễn Thị Hà, địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 5-Cục QLTT  tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bà Nguyễn Thị Hà kinh doanh 567 quần, áo, chân váy, dép nhựa các loại, nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo theo quy định của pháp luật; buôn bán hàng hóa là 36 đôi dày, dép nhựa giả mạo nhãn hiệu DOLCE & GABBANA, DIOR, GUCCI, LOUIS VUITTON; buôn bán 88 quần, áo giả mạo nhãn hiệu ADIDAS, NIKE, GUCCI, BURBERRY. Đội QLTT số 5 đã xác minh, củng cố hồ sơ, lập  đã lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC lập ngày 10/01/2021 đối với bà Nguyễn Thị Hà. Ngày 15/01/2022, Đội trưởng Đội QLTT số 5 ban hành Quyết định số 01QĐ-XPPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Thị Hà đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh sở hữu công nghiệp; kinh doanh hàng hóa nhập lậu quy định tại Điểm e khoản 1 điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn) đối với hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ. Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng chẵn) đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo quy định tại: Điểm e khoản 1 Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

-Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 25.000.0000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng chẵn).

- Hình thức xử phạt bổ sung:  + Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu: Tịch thu hàng hóa nhập lậu, gồm 567 quần, áo, chân váy, dép nhựa các loại theo quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

+ Đối với hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu: Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm: Thời hạn 02 (hai) tháng theo quy định tại Điểm b khoản 12 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu: Không áp dụng. Lý do, đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu hàng hóa vi phạm.

+ Đối với hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu: Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm gồm 36 đôi dày, dép nhựa giả mạo nhãn hiệu, và 88 quần, áo giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Điểm a khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.

Thanh tra Sở KHCN Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: