HĐND huyện Vĩnh Tường tổ chức kỳ họp cuối năm 2021

21/12/2021

Ngày 21/12, HĐND huyện Vĩnh Tường khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 6, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Tuấn Tam khẳng định: Năm 2021, huyện Vĩnh Tường đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản thích ứng an toàn, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả dịch bệnh Covid-19, duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Tuy một số chỉ tiêu tuy giảm so với kế hoạch nhưng vẫn tăng so cùng kỳ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vẫn bảo đảm. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 14.672,5 tỷ đồng, tăng hơn 10% so cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 651.400 triệu đồng, tăng 31% so với dự toán năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm; đời sống nhân dân được cải thiện.

Năm 2022, huyện Vĩnh Tường đề ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đưa giá trị sản xuất đạt trên 16.197 tỷ đồng, tăng 10,39% so với năm 2021; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 837,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm từ 0,2% - 0,3%; giải quyết việc làm cho 3.200 lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Vĩnh Tường đã đạt được trong năm 2021. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng chí yêu cầu huyện Vĩnh Tường xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất, từ đó, thực hiện xuyên suốt với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả” bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân là trên hết, trước hết, không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời, giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh, duy trì trạng thái bình thường mới để người dân, doanh nghiệp được sản xuất kinh doanh, học sinh được tới trường, tính mạng, sức khỏe của người dân được bảo vệ.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng gợi ý địa phương một số nhiệm vụ cần triển khai trước mắt đó là: Xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch, kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới, có thế trận y tế để phòng chống dịch thật chặt chẽ, bảo đảm chủ động từ sớm, từ xa các nguồn lực chống dịch. Cùng với đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế nhằm đẩy nhanh các dự án, phát triển  kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính, khơi dậy mọi nguồn lực phát triển và phục hồi kinh tế; tạo việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân… Đặc biệt, cần chủ động rà soát, khắc phục những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý chất thải trong các làng nghề, hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch cho một số đơn vị trên địa bàn; quan tâm đầu tư thỏa đáng cho văn hoá theo quan điểm “đầu tư cho văn hóa ngang tầm với đầu tư cho kinh tế”, trong đó, chú trọng đầu tư cho các thiết chế, các hoạt động văn hóa ở cơ sở, phát huy hơn nữa hiệu quả của các thiết chế văn hoá cơ sở.

Tại kỳ họp, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, HĐND huyện Vĩnh Tường dành nhiều thời gian thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về công tác quản lý, sử dụng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, trung tâm văn hóa xã, thị trấn và nội dung công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến hành giám sát chuyên đề về công tác quản lý, quy hoạch và sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn và thảo luận, thông qua 10 nghị quyết chuyên đề, 2 nghị quyết về công tác nhân sự.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: