5 năm triển khai, Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy đi vào cuộc sống

19/11/2021

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và việc triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, sau 5 năm thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã hoàn thành và đạt các mục tiêu đề ra, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị được sắp xếp tinh gọn, đúng quy định, nhiều việc vượt tiến độ đề ra.

Theo báo cáo đánh giá của Tỉnh ủy, đến tháng 10/2021, toàn tỉnh đã giảm được 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 207 phòng, ban và tương đương; giảm 1 xã, 142 thôn, tổ dân phố; giảm 456 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp so với thời điểm 30/11/2016; cắt giảm 2.796 chỉ tiêu biên chế; tinh giản 317 biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ; giải quyết chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng cho 1.986 công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Sau tinh giản, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu công việc; ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt.

Hoạt động của nhiều cơ, quan đơn vị sau sắp xếp đi vào hoạt động hiệu quả

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc triển khai thực hiện Đề án 01, nhất là sau khi thực hiện việc sắp xếp, tinh giản biên chế ở nhiều cơ quan, đơn vị gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Chẳng hạn như trong ngành Giáo dục đào tạo. 5 năm qua, ngành đã sắp xếp, sáp nhập, giảm 51 đơn vị, thành lập mới trường THCS Liên Sơn trên địa bàn thị trấn Hoa Sơn, huyện Lập Thạch. Sau sáp nhập đã giúp các nhà trường từng bước khắc phục được tình trạng thừa thiếu giáo viên, nhân viên hành chính. Những giáo viên dạy các môn như: Thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, tin học…có thể bố trí dạy được cả 2 cấp học là tiểu học và THCS. Cùng với đó, chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên được bảo đảm, việc điều động, luân chuyển giáo viên dạy ở các cơ sở phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên yên tâm cống hiến. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Huyến tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 01 sáng 9/11 thì việc sáp nhập các trường chỉ giảm được số đầu mối và giảm được rất ít số người làm việc chứ không giảm được đầu tư cơ sở vật chất; việc quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng khó khăn do khoảng cách giữa 2 cơ sở cách nhau. Bên cạnh đó, sau sáp nhập 2 cấp học, các trường học vẫn hoạt động tương đối độc lập, giờ học cấp 1 và cấp 2 không đồng nhất, điều kiện tuyển sinh ở 2 cơ sở không giống nhau dẫn đến sự chênh lệch về chất lượng giáo dục.

Để khắc phục những bất cập này, ngành Giáo dục đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh có các cơ chế chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khi thực hiện nhiều nhiệm vụ ở 2 cơ sở có khoảng cách xa nhau. Xem xét, xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất một số trường tiểu học có quy mô học sinh và số lớp vượt quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cho tách các trường THPT có khoảng cách xa nhau từ 5km trở lên. 

Đối với lĩnh vực Giao thông vận tải, việc thực hiện chủ trương cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp cũng gặp không ít khó khăn. Theo Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Văn Kiên, giai đoạn 2016-2020, thực hiện chủ trương cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập của Chính phủ và của tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành việc cổ phần hóa đối với Trung tâm Tư vấn và giám định xây dựng công trình giao thông thành Công ty cổ phần tư vấn, kiểm định chất lượng và xây dựng công trình giao thông; sáp nhập Ban quản lý dự án công trình giao thông với Ban quản lý dự án công trình giao thông 2 thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trực thuộc UBND tỉnh quản lý, đưa số đơn vị trực thuộc từ 7 giảm xuống còn 4 đơn vị.

Theo ông Kiên, quá trình cổ phần hóa, sáp nhập và tỷ lệ hoàn thành chuyển đổi so với số lượng đơn vị thuộc danh mục chuyển đổi giai đoạn 2017-2020 của lĩnh vực Giao thông vận tải đạt thấp, chỉ khoảng 14,5% là do đơn vị sự nghiệp công lập muốn chuyển sang công ty cổ phần thì phải nằm trong danh mục và phương án chuyển đổi do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hiện Nhà nước chưa có quy định cụ thể hình thức sử dụng đất sau khi cổ phẩn hóa đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, theo Quyết định số 26 của Thủ tướng Chính phủ, 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe và Ban quản lý bến xe khách nằm trong danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nằm trong danh mục cần nghiên cứu, đánh giá chủ trương cổ phần hóa nhưng việc thực hiện chuyển đổi 3 đơn vị này sẽ gặp không ít khó khăn do hoạt động của các đơn vị này đều có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Giao thông vận tải, nhất là về công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới, hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải, đào tạo và sát hạch xe; cán bộ, người lao động lo lắng do không xác định được công việc, tương lai sau khi cổ phần hóa…

Với huyện Tam Dương, việc triển khai thí điểm các mô hình nhất thể hóa các chức danh trên địa bàn huyện cũng có không ít thuận lợi và khó khăn.

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, 5 năm qua, địa phương đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Đề án 01 đề ra. Cụ thể, Tam Dương đã giảm 4 cơ quan trực thuộc huyện, 5 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 25 chi, bộ cơ sở; 15 thôn, tổ dân phố; tinh giản 194 biên chế, 39 cán bộ công chức, 985 người hoạt động không chuyên trách. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương và Chương trình hành động số 49 của BCH Đảng bộ tỉnh, từ năm 2018 đến nay, huyện Tam Dương đã thực hiện mô hình Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra huyện; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã tại 3 xã: Hoàng Lâu, Duy Phiên, An Hòa. Trên thực tế, việc triển khai thí điểm các mô hình nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo đã giảm bớt được đầu mối, tạo sự thống nhất cao trong mọi hoạt động, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, giúp cấp ủy trực tiếp nhận thông tin về việc điều hành của UBND được chính xác, kịp thời, khắc phục được hiện tượng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong công việc.

Theo Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang, việc nhất thế hóa các chức danh cũng gặp nhiều khó khăn do hệ thống văn bản cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước chưa được bổ sung, sửa đổi, thiếu sự đồng bộ trong thể chế. Khối lượng công việc lớn tập trung vào người đứng đầu gây áp lực về trách nhiệm, thời gian, nhất là giai đoạn hiện nay, khi tất cả các địa phương đang thực hiện mục tiêu kép. Bên cạnh đó, do chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ kiêm nhiệm nên chưa động viên, khuyến khích cán bộ trong công việc. Một số nơi thực hiện thí điểm chủ trương nhưng chưa kịp thời bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND nên quá trình thực hiện nhiệm vụ nhiều khi còn lúng túng, chưa phân định rõ vai trò, trách nhiệm khi thực thi nhiệm vụ, còn để xảy ra tình trạng những việc quan trọng của địa phương không được đưa ra cấp ủy bàn bạc thấu đáo mà đã tổ chức thực hiện dễ dẫn đến vi phạm. Đặc biệt, việc tập trung quyền lực vào một người, nếu không có cơ chế kiểm soát tốt dễ dẫn tới vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của chính quyền.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan, đơn vi và kịp thời khắc phục những khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án này tổ chức sáng 9/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các đơn vị khối chính quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị định 107, Nghị định 108 của Chính phủ và Chương trình hành động số 49, số 54 của Tỉnh ủy. Tiếp tục thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh: Trưởng Ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; Trưởng Ban tổ chức đồng thời là Trưởng phòng nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện. Thực hiện giao lại biên chế khối Đảng, đoàn thể trên cơ sở xây dựng lại Quy định tạm thời vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức để có cơ sở giao lại chỉ tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị chung toàn tỉnh giai đoạn 2021-2026 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn giải quyết công việc. Trong tinh giản biên chế, tập trung tinh giản cán bộ, công chức, viên chức năng lực, hạn chế, sức khỏe yếu, không hoàn thành nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp đột phá trong công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Theo Thanh Nga: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: