Nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính

18/11/2021

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, huyện Lập Thạch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết công việc. Từ đó, nâng cao năng suất làm việc, giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp (DN) góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH ở địa phương.

Cán bộ bộ phận "một cửa" huyện Lập Thạch hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: Nguyễn Lượng

Để triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong từng giai đoạn, hằng năm, UBND huyện Lập Thạch đều ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC; rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo phòng Nội vụ tham mưu ban hành bãi bỏ các quyết định không còn phù hợp về thẩm quyền.

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC đã được UBND tỉnh ban hành; thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn về chấp hành quy định thời gian làm việc, tiếp công dân, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức và công dân, chế độ thông tin báo cáo…, nhằm phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện CCHC.

Tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã đều có số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý để tổ chức, cá nhân có kiến nghị, phản ánh về giải quyết TTHC hoặc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo, công chức chuyên môn của đơn vị. Các phản ánh, kiến nghị được các cơ quan xử lý kịp thời, đúng quy định.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới môi trường làm việc "không giấy tờ", huyện đã lắp đặt máy vi tính có kết nối mạng Internet cho tất cả các phòng ban chuyên môn; trang bị máy Fax, máy photocopy, phòng họp trực tuyến tại trụ sở UBND huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, tra cứu thông tin và nâng cao trình độ tin học cho toàn thể cán bộ, công chức (CB, CC) trong cơ quan.

Đến nay, 100% bộ phận một cửa trên địa bàn huyện đã thực hiện phần mềm dùng chung của tỉnh; đội ngũ CBCC viên chức các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý văn bản và hòm thư điện tử công vụ trong công việc.

Hơn 80% CB, CC của huyện thường xuyên sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc; tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử đạt 98%; hồ sơ giải quyết TTHC được xử lý trực tuyến hơn 95% trên phần mềm "Một cửa" dùng chung của tỉnh.

Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện đã từng bước tạo thói quen làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công việc thông qua tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình đã xây dựng, giảm đáng kể hiện tượng gây phiền hà của CB, CC, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Thực hiện cơ chế "Một cửa" và "Một cửa liên thông" trong giải quyết TTHC, UBND huyện đã chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC chậm; thực hiện nghiêm việc trực, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "Một cửa".

Niêm yết công khai các TTHC, quy trình giải quyết các TTHC, thời gian giải quyết, mẫu tờ khai, hồ sơ, phí và lệ phí tại bộ phận "Một cửa", trên cổng giao tiếp điện tử của huyện, trên hệ thống phần mềm tạo điều kiện cho tổ chức, công dân liên hệ công tác và kiểm tra giám sát góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong thực hiện CCHC.

9 tháng năm 2021, bộ phận “Một cửa” của huyện tiếp nhận hơn 13 nghìn hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn đạt gần 85%.

Riêng tháng 10/2021, tỷ lệ giải quyết TTHC đúng và trước hạn của huyện đạt gần 99%, đứng thứ 3 toàn tỉnh về khối cấp huyện.

Điểm nổi bật trong công tác kiểm soát TTHC của huyện là đã nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC; tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định TTHC.

Chất lượng giải quyết các TTHC ngày càng được nâng cao; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho người dân, tổ chức và DN.

Đến nay, toàn huyện có 389 DN, hơn 6.430 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại đang hoạt động; 3 KCN, 7 cụm công nghiệp góp phần vào tổng thu ngân sách của huyện 6 tháng đầu năm 2021 đạt gần 860 tỷ đồng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC và tăng bậc trong bảng xếp hạng CCHC, thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CCHC, nhất là giải quyết TTHC.

Rà soát, đơn giản hóa, công khai TTHC ở tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp; kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC.

Công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC; cập nhật kịp thời nội dung TTHC; kiện toàn, nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thông qua tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

Khuyến khích người dân tham gia góp ý, giám sát các quy định hành chính và hành vi hành chính; tổ chức lấy ý kiến đánh giá về việc thực hiện các TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước.

Theo Mai Liên: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: