Ban Pháp chế, HĐND tỉnh: Giám sát hoạt động giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, án hành chính, kinh doanh thương mại

24/09/2021

Sáng 24/9, tại Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh có buổi giám sát hoạt động giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban pháp chế chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành.

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/8/2021, Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý trên 2.600 vụ, việc dân sự, đã giải quyết gần 2.100 vụ, việc, đạt tỷ lệ trên 79%; thụ lý gần 500 vụ án kinh doanh thương mại, đã giải quyết 374 vụ, đạt tỷ lệ hơn 72%; thụ lý trên 210 vụ án hành chính, đã giải quyết 161 vụ, đạt tỷ lệ 80%.

Trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân hai cấp đã phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết tốt các vụ án, hạn chế mức thấp nhất việc để án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ án không đúng căn cứ pháp luật. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện thành công thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường.

Thảo luận tại hội nghị, đoàn giám sát đã nghe các đại biểu giải trình, nêu ý kiến và tập trung làm rõ những hạn chế, bấp cập trong giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, án hành chính, kinh doanh thương mại và kiến nghị một số nội dung như: Rà soát, sửa đổi một số quy định của pháp luật về thu hồi, bồi thường thiệt hại khi thu hồi đất để phù hợp với thực tiễn; việc ủy quyền tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính; đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất đối với Tòa án nhân dân hai cấp và tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân với các ngành trong việc giải quyết các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại,..

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đánh giá cao kết quả giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh nghiên cứu và có sự phân công hợp lý các vụ, việc phù hợp với trình độ, năng lực của các thẩm phán để giảm tỷ lệ bản án phải chỉnh sửa; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đối với các thẩm phán và cán bộ để kịp thời phát hiện thiếu sót, hạn chế trong quá trình thụ lý và giải quyết vụ việc. Đánh giá thêm hiệu quả của các phiên tòa rút kinh nghiệm để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ngành Tòa án cần có giải pháp tăng cường bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, thư ký tòa và hội thẩm nhân dân; tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại để giảm các vụ án phải đưa ra xét xử cũng như rà soát lại những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện luật, kịp thời báo cáo HĐND tỉnh có ý kiến để từng bước tháo gỡ. Cần có giải pháp khắc phục tình trạng kéo dài thời hạn giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại, giảm tối đa các án tạm đình chỉ. Ban Pháp chế sẽ tiếp thu các đề xuất của ngành và sẽ có kiến nghị kịp thời với một số sở, ban, ngành trong việc phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp để thực hiện hiệu quả hơn công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hành chính và kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo Bình Duyên: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: