Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh", chiến thắng đại dịch Covid-19

22/09/2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước và một số tỉnh, thành lân cận còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập vào tỉnh Vĩnh Phúc là rất cao, đe dọa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “triệu trái tim, một ý chí” chiến thắng đại dịch Covid-19; ngày 16/9/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 240/KH-UBND phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh", chiến thắng đại dịch Covid-19".

Ảnh minh họa

Để phong trào thi đua được triển khai đạt hiệu quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, quyết tâm giữ vững “vùng xanh” toàn diện các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đẩy lùi dịch bệnh, duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh và an toàn xã hội; chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân, tập trung thi đua thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết. Đồng thời tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

2. Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm sóc sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch.

3. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

4. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp triển khai.

5. Thi đua góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc là “vùng xanh” toàn diện, bền vững trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội.

Phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống đại dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19” được triển khai thực hiện ngay trong tháng 9 năm 2021. Nhằm tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh cần phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các biện pháp 5K, 5T của Bộ Y Tế; tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “nhà giữ nhà, làng giữ làng, xã giữ xã, cơ quan giữ cơ quan, mỗi đơn vị phải là một chốt chặn chống dịch”, “phòng và chống dịch từ sớm, từ xa và đảm bảo tuyệt đối không bị động, bất ngờ”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân; duy trì Vĩnh Phúc là “vùng xanh” toàn diện, bền vững.

Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: