Bình Xuyên phát huy vai trò của tổ liên gia trong phòng chống dịch Covid - 19

21/09/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Bình Xuyên đã và đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng và người dân tham gia công tác phòng chống dịch. Trong đó, các tổ liên gia đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", sát cánh cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát đối tượng cách ly, góp phần thiết lập và giữ vững các vùng xanh an toàn về phòng chống dịch.

Các tổ liên gia thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn,
nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch

Toàn huyện Bình Xuyên có trên 1.000 tổ liên gia tự quản. Ngay sau khi được kích hoạt, các tổ liên gia ở các địa phương đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid - 19 với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp"; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, đã tham gia tích cực phong trào "2 xây, 2 chống", cung cấp tin báo cho lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Với mục tiêu thiết lập những vùng xanh trong phòng chống dịch Covid - 19 thì việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng. Việc phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn nhiệt tình, tích cực với công việc của các tổ liên gia tại mỗi địa phương đã góp phần quan trọng trong phòng chống dịch, giúp chính quyền địa phương và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo Mai Oanh: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: