Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

21/09/2021

Xác định vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến trung tâm Phục vụ hành chính công làm thủ tục thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh, bà Thôi Lệ Mỹ, quản lý Công ty TNHH Công nghiệp Smart, khu công nghiệp Khai Quang cho biết: “Mỗi lần đến giao dịch hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tôi rất hài lòng bởi không chỉ thủ tục hành chính đơn giản, giải quyết nhanh gọn mà chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư còn nhiệt tình, niềm nở hướng dẫn kê khai các nội dung cần thiết giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục cần thiết.”


Công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công dân hoàn thiện thủ tục hành chính
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hằng năm, đơn vị đều ban hành Kế hoạch về kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, trong đó, chú trọng rà soát thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong thẩm quyền giải quyết của Sở; rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất chỉnh sửa bổ sung, công bố mới hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính; niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính trên website của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành. Đến nay, Sở đã ứng dụng 100% chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% công chức, viên chức áp dụng tốt phần mềm quản lý văn bản, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiện đại, tiết kiệm thời gian, giảm giấy tờ.

 Sở bố trí 6 công chức biệt phái sang Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các hồ sơ thủ tục hành chính được gửi từ Cổng dịch vụ công Quốc gia, không để xảy ra tình trạng hồ sơ cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 3.959 lượt thủ tục hành chính.

Với phương châm “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo thực thi công vụ”, thời gian qua, Sở Xây dựng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động rà soát các văn bản chuyên ngành của Trung ương và địa phương, qua đó, kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung không còn phù hợp; nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; duy trì việc sử dụng hộp thư điện tử, website và phần mềm gửi, nhận văn bản, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, Sở đã tham mưu UBND tỉnh công bố thêm 2 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực xây dựng; cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, huyện hơn 20% so với quy định, thậm chí một số thủ tục giấy phép xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình đối với công trình cấp I, II đã được Sở cắt giảm thời gian thực hiện trên 73%. Cùng với đó, Sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết 100% hồ sơ qua phần mềm một cửa đối với toàn bộ thủ tục hành chính; tích cực áp dụng chữ ký số trên thiết điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Tính từ ngày 1/1 đến 15/9/2021, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 747 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ giải quyết chậm hạn.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin quản lý của ngành quản lý, thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục chủ động thực hiện cải cách thủ tục hành chính có trọng tâm, trong điểm; thực hiện đúng cam kết giữa Sở với UBND tỉnh; rà soát đề xuất tiết giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 4 bảo đảm trên 30% theo chỉ đạo của tỉnh.

Theo đánh giá từ Sở Nội vụ, công tác cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh luôn  bám sát mục tiêu, các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh. Hiện toàn tỉnh đã kết nối 818 thủ tục hành chính mức độ 3,4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% sở ngành, huyện, thành phố áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tỷ lệ ký số trên phần mềm quản lý văn bản đạt 98%. Từ ngày 1/1 đến 15/9/2021, cấp tỉnh đã tiếp nhận 39.263 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, 99,2% trả kết quả trước và đúng hạn; có 12.523 giao dịch thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến qua nền tảng của Cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia với tổng số tiền trên 30,5 tỷ đồng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục chú trọng tuyên truyền về sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị, địa phương chung tay xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, trách nhiệm, thân thiện và hiệu quả. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhất là triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc phối hợp giải quyết; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; kiểm tra các thủ tục đã giải quyết và có biện pháp chấn chỉnh triệt để tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Tăng cường nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị đáp ứng thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương. Trong đó, đặc biệt coi trọng sự tận tụy phục vụ chuyên môn, đạo đức công vụ của công chức Nhà nước, phấn đấu đạt mục tiêu sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo Lê Duyên: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: