Nhân lên những mô hình, điển hình phong trào thi đua Dân vận khéo

15/09/2020

“Dân vận kém thì việc gì cũng kém; dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” - thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo đã được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực đã được nhân rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, Cao Đại là 1 trong 2 xã đầu tiên
của tỉnh thực hiện thành công dồn thửa đổi ruộng

Về xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường thời điểm vụ lúa mùa chuẩn bị được thu hoạch, chúng tôi được vui cùng với niềm vui của bà con nơi đây khi những thửa ruộng nhỏ, bờ nối bờ ngày xưa không còn, thay vào đó là những mảnh ruộng rộng lớn, những xứ đồng thẳng cánh cò bay,  máy móc được đưa xuống đồng góp phần giải phóng sức người. Xã đã hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa tại 10/10 thôn, xóm với 1.034 hộ tham gia. Sau dồn thửa đổi ruộng, toàn xã giảm được 5.323 thửa, bình quân mỗi hộ còn hơn 1,7 thửa. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất làm đường nội đồng, mương dẫn nước, đồng thời, di chuyển 41 ngôi mộ đến nghĩa trang nhân dân, tạo mặt bằng để việc san gạt đồng ruộng và canh tác trên các thửa ruộng lớn được thuận lợi.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Thị Sáng, từ khi bắt tay triển khai thực hiện đến lúc hoàn thành, Cao Đại đã gặp không ít khó khăn, thử thách. Lúc này, "dân vận khéo” đã trở thành công cụ hữu hiệu giúp Đảng ủy, chính quyền thay đổi nhận thức, cách nghĩ của nhân dân. Ban chỉ đạo xã đã liên tục tổ chức các cuộc họp, xin ý kiến nhân dân tại các thôn về nội dung liên quan đến công tác dồn thửa đổi ruộng bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ xã, thôn, đảng viên đi đến từng hộ gia đình để giải thích cho người dân hiểu hết ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của chủ trương dồn thửa đổi ruộng và những nội dung, cách làm, cơ chế, chính sách hỗ trợ; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để có hướng giải quyết kịp thời. Xã cũng khuyến khích cán bộ, đảng viên xung phong nhận các vị trí ruộng xấu hơn, nhường ruộng tốt, ruộng đẹp cho dân nên dần nhận được sự đồng thuận từ phía người dân.

Cũng với cách làm tương tự, thôn Đông Lỗ 1, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc đã giành nhiều kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng nông thôn mới, trở thành điển hình dân vận khéo ở địa phương. 

Trên tinh thần “không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước” và “lấy sức dân để lo cho dân”, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Chọn cách dân vận hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, chi bộ và ban công tác mặt trận thôn đã đến tận ngõ, gõ tận cửa từng nhà để tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của chương trình nông thôn mới. Mặt khác, thông qua các cuộc họp thôn, chi bộ tổ chức cho nhân dân được tham gia bàn bạc cách thức triển khai và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện các phần việc được giao. Với cách làm này, đến năm 2014, Đông Lỗ 1 đã hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và là một trong những thôn tiên phong của xã Trung Nguyên trong thực hiện chương trình này. Giai đoạn 2013 - 2019, người dân trong thôn hiến hơn 6.500m2 đất; 230 ngày công và hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao và các công trình công cộng khác. Bên cạnh đó, thôn cũng khuyến khích những hộ có điều kiện về kinh tế, nguồn lao động tích tụ ruộng đất, đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, nâng cao thu nhập. Nhờ lựa chọn hướng đi phù hợp, hiện tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 0,7%; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt hơn 90%.

Không chỉ xã Cao Đại hay thôn Đông Lỗ 1, trong giai đoạn 2015- 2020, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng nghìn mô hình, điển hình dân vận khéo. Trong đó, riêng chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 2.200 mô hình, điển hình; lĩnh vực kinh tế - văn hóa có trên 750 mô hình, điển hình; lĩnh vực an ninh - quốc phòng có 151 mô hình, điển hình... Nét nổi bật trong thực hiện dân vận khéo là nhiều cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo việc đăng ký các mô hình bám sát các nội dung phong trào, đổi mới phương pháp vận động quần chúng, góp phần tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; giảm thiểu tệ nạn xã hội; phát huy cao độ tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng. Đặc biệt, thông qua phong trào đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, tạo tiền đề vững chắc để phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được lan tỏa.

Theo Mai Hương: Vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: