HĐND huyện Lập Thạch tổ chức kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30/07/2020

Sáng 29/7, HĐND huyện Lập Thạch tổ chức kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Tưởng, khẳng định: Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, 6 tháng qua, kinh tế - xã hội huyện Lập Thạch đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm ngành công nghiệp - xây dựng đạt  trên 1.689 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng so với cùng kỳ; nông -lâm - thủy sản đạt gần 775 tỷ đồng; tổng thu ngân sách ước đạt 835,8 tỷ đồng, đạt 58% dự toán. Công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, địa phương đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 50%; bồi thường giải phóng mặt bằng xong trên 155.500 m2; nghiệm thu hoàn thành 8 công trình; triển khai mới 14 dự án. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 1.027 lao động được giải quyết việc làm mới; thực hiện chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ cho 13.680 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc với số tiền trên 15 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, cùng với tiếp tục tập ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, huyện Lập Thạch sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; triển khai có hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường, Chương trình phát triển thanh long ruột đỏ; từng bước hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trong 1 ngày, kỳ họp HĐND huyện tập trung xem xét, cho ý kiến vào 28 báo cáo, 7 tờ trình, thông qua 7 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng về quyết toán ngân sách Nhà nước, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, thông qua đề án công nhận xã Xuân Lôi, Văn Quán là đô thị loại V...

Theo: Lê Duyên

https://vinhphuc.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/VanHoaXaHoi/View_Detail.aspx?ItemID=10129

Các tin đã đưa ngày: