Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền

29/07/2020

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan nhà nước, huyện Tam Dương đã tích cực chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương, phục vụ tốt nhu cầu của công dân.

Cán bộ văn phòng UBND huyện Tam Dương kiểm tra lại các văn bản, tài liệu được gửi đến trong ngày. Ảnh: Dương Chung

 

 

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giao Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ huyện tiến hành kiểm tra các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và lấy hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị.

Đến nay, 100% máy tính tại các phòng, ban của UBND huyện đều kết nối Internet băng rộng và sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu kết nối tập trung trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có trụ sở riêng, UBND các xã, thị trấn sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền Internet tốc độ cao do VNPT cung cấp, bảo đảm kết nối mạng thông suốt phục vụ tốt công việc chuyên môn.

100% máy tính tại các phòng, ban của UBND huyện đều được cài đặt phần mềm BKAV Endpoint. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã đã được cấp hộp thư điện tử công vụ. Việc sử dụng, triển khai các giải pháp bảo mật an toàn thông tin, phòng chống virus, lưu trữ thông tin của thư điện tử công vụ được thực hiện theo Quyết định 28 của UBND tỉnh.

UBND huyện đã ban hành văn bản triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của huyện, các xã, thị trấn tăng cường sử dụng, khai thác hộp thư điện tử công vụ trong gửi, nhận các văn bản, tài liệu, trao đổi thông tin công vụ hằng ngày qua hệ thống.

Công tác triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được thực hiện đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn vị của huyện và ở 13/13 xã, thị trấn. UBND huyện đã triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Ngoài ra, VNPT Vĩnh Phúc đã hỗ trợ UBND huyện đồng bộ dữ liệu từ phần mềm quản lý văn bản và điều hành cũ với tổng số văn bản trên hệ thống hiện tại gần 21.260 văn bản đi và 196.854 văn bản đến.

Bên cạnh việc sử dụng các phần mềm ứng dụng dùng chung của tỉnh, các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn đều sử dụng phần mềm quản lý kế toán - tài chính, tài sản; quản lý nhân sự... Một số cơ quan, đơn vị vận hành các ứng dụng, phần mềm chuyên ngành như: Quản lý hộ tịch, hộ nghèo, chứng thực; quản lý dự án; quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hệ thống thông tin giáo dục…

Trong ứng dụng chữ ký số, những tháng đầu năm 2020 đã có hơn 2.300 văn bản được ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản đi được ký số qua phần mềm đạt 46,15%.

Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013, thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quảng bá hình ảnh, các hoạt động kinh tế-xã hội của huyện. Hiện tại, trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện đang cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2, đã triển khai mức độ 3.

Chánh Văn phòng UBND huyện Tam Dương Đào Hải Nam cho biết: Việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước trên địa bàn huyện không chỉ giúp huyện tiết kiệm được nguồn ngân sách đáng kể hàng năm cho việc in ấn; tiết kiệm thời gian, công sức khi thông báo lịch họp hay xử lý công việc cần gấp mà nó còn giúp tăng tính chuyên nghiệp, nâng cao trình độ tin học và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ còn thấp; nhiều hộp thư công vụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức không truy cập hàng ngày hoặc không truy cập trong nhiều tháng, đặc biệt là ở cấp xã.

Thời gian tới, huyện tiếp tục khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng nền tảng của chính quyền điện tử gồm: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Cổng thông tin giao tiếp điện tử; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống một cửa điện tử… bảo đảm truyền tải thông tin thông suốt, an toàn, thuận tiện và kịp thời, phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính, quy trình tác nghiệp, các biểu mẫu điện tử của các cơ quan nhà nước theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 phục vụ tin học hóa các quy trình tác nghiệp.

Đồng thời, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 tại Bộ phận một cửa UBND huyện bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, công dân.

Theo: Diệu Linh

http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/50958/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-chinh-quyen.html

Các tin đã đưa ngày: