Vĩnh Tường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

29/07/2020

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường xác định công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt. Chính vì vậy, nhiệm kỳ qua, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Huyện ủy Vĩnh Tường luôn đề cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng lớp cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Ảnh: Trà Hương

 

 

Để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Huyện ủy Vĩnh Tường chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống.

Huyện uỷ luôn quan tâm đến công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, hiệu quả. Theo đó, đã có 590 cán bộ được quy hoạch vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, trong đó, có 70 cán bộ được quy hoạch cấp ủy cấp huyện và 520 cán bộ được quy hoạch cấp ủy cấp xã.

Trên cơ sở công tác quy hoạch, nhu cầu cập nhật kiến thức của cán bộ, đảng viên, Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.

Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp mở được gần 170 lớp với sự tham gia của hơn 10.000 lượt người được trang bị kiến thức về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, lý luận chính trị các trình độ...

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nâng cao trình độ lý luận, nhận thức chính trị, qua đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định công tác đào tạo cán bộ không chỉ trang bị trình độ lý luận mà còn là khâu bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho cán bộ, vì vậy, Huyện ủy Vĩnh Tường chú trọng đến công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp lại cán bộ. Bởi quá trình cọ xát, trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở giúp cho cán bộ có điều kiện, môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành hơn trong thực tiễn.

Điểm nổi bật trong công tác cán bộ của huyện Vĩnh Tường được triển khai hiệu quả đó là việc bố trí cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không phải là người địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Vĩnh Tường đã thực hiện luân chuyển, điều động 19 cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở 18/28 xã, thị trấn.

Với việc mạnh dạn bố trí cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không là người địa phương đã góp phần khắc phục những biểu hiện trì trệ, chủ quan, nể nang, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ cơ sở.

Thực tế cho thấy, hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển đều có tinh thần khắc phục khó khăn và ý thức phấn đấu khi đến môi trường công tác mới, tinh thần nêu gương được thể hiện rõ qua tác phong, hiệu quả làm việc, có sức lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của cán bộ chủ chốt được luân chuyển, điều động, một số xã khó khăn như Yên Lập, Kim Xá đã nỗ lực phấn đấu về đích nông thôn mới với chất lượng cao.

Cùng với đó, công tác cán bộ nữ được Huyện uỷ, UBND huyện Vĩnh Tường quan tâm, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phụ nữ tham gia, khẳng định vai trò của mình trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hiện nay, toàn huyện có 50 cán bộ nữ đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Đảng, chính quyền, đoàn thể và các ngành chuyên môn. Trong đó, có 1 đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; 6 đồng chí Huyện ủy viên; 17 đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể....

Tỷ lệ cán bộ nữ được đưa vào quy hoạch cấp ủy tăng giữa các nhiệm kỳ, cụ thể: Nhiệm kỳ 2015- 2020, có 18 đồng chí nữ được đưa vào quy hoạch cấp ủy huyện, chiếm 26,5%; 3 đồng chí nữ quy hoạch BTV Huyện ủy; nhiệm kỳ 2020- 2025, có 26 đồng chí nữ đưa vào quy hoạch cấp ủy huyện, chiếm 37,1%; 5 đồng chí nữ đưa vào quy hoạch BTV Huyện ủy.

Đối với cấp xã, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã có 85 đồng chí nữ tham gia cấp ủy, chiếm tỷ lệ 23,55% (tăng hơn 8% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020). Trong công tác phát triển Đảng, hàng năm trong kế hoạch, chỉ tiêu kết nạp Đảng của các cấp uỷ đã quan tâm đến chỉ tiêu kết nạp đảng viên nữ. Trong 5 năm qua, cấp uỷ các cấp đã xem xét, kết nạp được gần 600 đảng viên là nữ, chiếm 60% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn đảng bộ.

Với sự quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là nhân tố quan trọng trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Theo: Hoàng Nga

http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/50947/vinh-tuong-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo.html

Các tin đã đưa ngày: